สวัสดีครับ บทความนี้ผมก็จะมาอธิบายการทำเส้นไฟรถด้วยตัวเอง โดยที่ภาพจริงไม่มีรถผ่านนะครับ
ทั้งนี้ก็เพื่อเติมแต่งจินตนาการหรืออาจจะพัฒนาต่อยอดไปใช้ในงานด้านอื่นๆได้
โดยหัวใจหลักของการทำคือความเข้าใจในเรื่อง Layer Mask และ ใช้ประโยชน์ของ Blending option
แต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจมาก ก็สามารถทำตามผมไปก่อนได้เช่นกันนะครับ

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

จะเห็นว่าจริงๆแล้วการทำไม่ได้ยากและซับซ้อนอย่างที่คิด เพื่อนลองๆเอาไปปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานของตัวเองกันได้นะครับ
หากมีข้อสงสัยก็คอมเม้นถามไว้ได้เลยครับ