01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Making Light Trails Tutorial | วิธีทำไฟรถวิ่ง

สวัสดีครับ บทความนี้ผมก็จะมาอธิบายการทำเส้นไฟรถด้วยตัวเอง โดยที่ภาพจริงไม่มีรถผ่านนะครับ
ทั้งนี้ก็เพื่อเติมแต่งจินตนาการหรืออาจจะพัฒนาต่อยอดไปใช้ในงานด้านอื่นๆได้
โดยหัวใจหลักของการทำคือความเข้าใจในเรื่อง Layer Mask และ ใช้ประโยชน์ของ Blending option
แต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจมาก ก็สามารถทำตามผมไปก่อนได้เช่นกันนะครับ

Continue reading “Making Light Trails Tutorial | วิธีทำไฟรถวิ่ง”